INISIATIF KPM

Menu [INISIATIF KPM] memaparkan beberapa inisiatif yang terlibat dengan BPK. Antara inisiatif yang dilancarkan untuk meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia ialah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), Program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah (PLaN), Sains, Matematik, Kejuruteraan dan Teknologi (STEM) serta Pendidikan Sivik.