Repositori BPK merupakan laman rasmi yang turut mengandungi serba sedikit maklumat korporat berkenaan BPK. Bahan disediakan dalam pelbagai bentuk seperti dokumen, audio, video, slaid dan infografik. 

Semoga Laman Repositori BPK dapat membantu warga pendidik membuat carian dengan lebih mudah dan cepat, seterusnya meningkatkan kualiti kerja semua.