TERBITAN

Menu [TERBITAN] membolehkan carian bahan-bahan terbitan BPK yang terdiri daripada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), buku panduan pelaksanaan kurikulum dan bahan sokongan mata pelajaran. Bahan ini boleh dicari berdasarkan kategori bahan, mata pelajaran, tahun atau tingkatan dan melalui kata kunci pada ruang carian. Dipaparkan juga jumlah bahan terbitan yang telah dimuat naik untuk makluman pengguna.