Repositori ini mengandungi bahan sokongan yang boleh digunakan oleh guru, murid dan ibu bapa untuk membantu murid memperkukuhkan kemahiran dan pengetahuan yang telah diperolehi dan seterusnya menggunakan bahan tersebut untuk aktiviti pengayaan supaya murid dapat menguasai semua kandungan kurikulum yang telah diajar